Okablowanie central wentylacyjnych

  • Home
  • Okablowanie central wentylacyjnych

Okablowanie dwóch central wentylacyjnych, montaż fabrycznej automatyki VTS.

Pierwsza o wydajności: 3700 m3/h – nawiew, 3850 m3/h– wywiew.

Wyposażona w rekuperator krzyżowy z by-passem, dwa filtry kieszeniowe typu F7 oraz M5. W skład sekcji grzania wchodzą: nagrzewnica wodna, pompa obiegowa oraz zawór trójdrożny z siłownikiem. Wentylatory plug zasilane przez przemienniki częstotliwości LS iC5. Przepustnice powietrza otwierane automatyczne za pośrednictwem siłowników belimo. W sekcji filtracyjnej zamontowane presostaty różnicy ciśnień, których zadaniem jest przekazanie sygnału do sterownika w momencie zabrudzenia filtrów . W części wentylatorowej krańcówki drzwiowe, które wyłączają silnik w przypadku zdjęcia pokrywy przez obsługę techniczną.

Druga centrala wentylacyjna o wydajności: 4780 m3/h-nawiew, 4610 m3/h-wywiew.

To co odróżnia ją od pierwszej to wymiennik obrotowy. Jego sprawność wynosi ok 77 %. Niestety zabrakło tutaj modułu badającego zerwanie paska klinowego napędzającego rotor.Silniki podłączone pod falowniki serii IG5A, każdy o mocy 2,2 kW.

okablowanie central wentylacyjnych podłączenie siłownika belimo oraz presostatu różnicy ciśnień

Dodatkowo to co zostało zamontowane w obydwu centralach wentylacyjnych to czujniki temperatury:

  • zewnętrznej
  • pomieszczenia
  • nawiewu
  • za wymiennikiem

Nagrzewnice wodne zabezpieczają termostaty przeciwzamrożeniowe zwane frostem . Każda z central posiada odrębną rozdzielnicę zasilająco-sterującą, wyposażoną w sterownik firmy Carel. Nie mogło zabraknąć także, panelów HMI Advance, dzięki którym użytkownik ma możliwość nastawy parametrów pracy, a serwisant konfigurację urządzenia.

Poniżej link przedstawiający przykładowy panel użytkownika marki eliwell.

https://www.facebook.com/MaxSterKrk/videos/890470797828199/

Całe okablowanie central wentylacyjnych zostało ułożone w perforowanych korytkach typu BAKS. Użyto przewodów zalecanych przez producenta. Do czujników temperatury, kable ekranowane. Do połączenia silników z przemiennikami zastosowano specjalne przewody typu olflex. Przepusty kablowe zabezpieczono gumowymi dławicami .

Podczas uruchomienia dokonano nastaw falowników na żądaną wartość (częstotliwość maksymalna ).Każdy element automatyki został sprawdzony pod względem poprawności działania.