Realizacje

 • prefabrykacja szaf sterowniczych, zaprogramowanie sterowników PLC, HMI
 • montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki w centralach wentylacyjnych
 • sterowanie okapem kuchennym oraz regulatorami zmiennego przepływu VAV
 • okablowanie oraz montaż automatyki w centralach wentylacyjnych
 • okablowanie oraz montaż automatyki w centralach wentylacyjnych
 • sterowanie agregatów chłodniczych
 • prefabrykacja szafy sterowniczej oraz zaprogramowanie sterownika internetowego
 • podłączenie wentylatorów wyciągowych
 • okablowanie oraz montaż automatyki w centralach wentylacyjnych
 • okablowanie oraz montaż automatyki w centrali wentylacyjnej
 • podłączenie oraz sterowanie wentylatorów wyciągowych
 • modernizacja szafy sterowniczej
 • montaż falowników do wentylatorów wyciągowych
 • okablowanie oraz montaż automatyki w centrali wentylacyjnej
 • podłączenie wentylatorów dachowych oraz garażowych
 • okablowanie oraz montaż automatyki w centralach wentylacyjnych
 • prefabrykacja rozdzielnicy zasilająco-sterującej do sterowania wyciągiem z magazynu chemii

 • prefabrykacja rozdzielnic automatyki budynkowej