Uruchomienie central wentylacyjnych

  • Home
  • Uruchomienie central wentylacyjnych

Kolejna realizacja polegająca na uruchomieniu dwóch central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych oraz jednej nawiewnej, współpracujących z okapem kuchennym oraz agregatem chłodu Mitsubishi.

Centrale wentylacyjne dostarczone z fabryczną automatyką firmy Bartosz

Uruchomienie centrali wentylacyjnej firmy Bartosz Automatyka HVAC
Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła oraz elektryczną nagrzewnicą
Uruchomienie central wentylacyjnych firmy bartosz

Centrala nawiewna wraz z agregatem chłodu.

https://www.facebook.com/MaxSterKrk/photos/a.1647723065436298/1647722225436382/